081 7353636
info@brainstem.edu.vn
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • tiktok

THÔNG TIN CHUNG

Chương trình BrainSTEM được thiết kế với hai mục tiêu lớn là: Phát triển Tư duy bậc cao & Tăng cường Kiến thức STEM bằng tiếng Anh cho học sinh mầm non - tiểu học. Chương trình bám sát khung chuẩn Common core và NGSS của Mỹ và điều chỉnh phù hợp với học sinh Việt Nam.

Các môn học Ngôn ngữ / Toán / Khoa học / Xã hội được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thông qua các hoạt động STEM và các dự án, qua đó học sinh được phát triển thói quen học tập tiếp thu tự nhiên các kiến thức bằng tiếng Anh, và sử dụng tiếng Anh để tư duy như trẻ bản ngữ.

Chương trình dành cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học: từ 6 - 12 tuổi.

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI HỌC SINH

- Phát triển Kĩ năng mềm: Rèn luyện các hành vi tốt, các thói quen và thái độ tích cực, tăng cường giá trị bản thân.

- Trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng mềm cần thiết cho thế kỷ 21, đặc biệt 6C: Collaboration (Hợp tác), Creativity (Sáng tạo), Critical Thinking (Tư duy phản biện), Communication (Giao tiếp), Character (Nhân cách), Citizenship (Tư cách công dân toàn cầu).

- Tăng cường Kiến thức cơ bản: Trẻ tiếp nhận kiến thức dựa trên 16 chủ đề học trong 4 môn: Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, Xã hội theo tiêu chuẩn Common core của Mỹ tương ứng với từng độ tuổi.

CẤU TRÚC BUỔI HỌC

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Kết cấu bài học: Khởi động, Kĩ năng mềm, Phát âm, Dự án - Thí nghiệm  

Các hoạt động Dự án - Thí nghiệm:

- Được thiết kế để tạo hứng thú học tập cho trẻ

- Bao gồm hai loại: Dự án Cá nhân và Dự án Nhóm

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ HUYNH

- BrainSTEM sẽ thông báo trước về nội dung bài học để phụ huynh cùng chuẩn bị với trẻ trước giờ học.

- Sau khi kết thúc buổi học, trợ giảng của BrainSTEM sẽ viết báo cáo bao gồm cả phương pháp làm bài tập về nhà. Phụ huynh hỗ trợ trẻ làm bài.

- Phần mềm học tập

 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Tại BrainSTEM, học sinh ở tất cả các Cấp độ đều sẽ được trải nghiệm các phương pháp học tập đa dạng, tùy thuộc vào mỗi chủ đề bài học. Giáo viên đóng vai trò là người khơi gợi cảm hứng, đặt vấn đề, dẫn dắt và định hưởng để học sinh có thể tự tìm ra giải pháp, đúc kết bài học cho chính mình. Quá trình này giúp trẻ đào sâu được vào cốt lõi vấn đề, qua đó đạt được khả năng thấu hiểu và ghi nhớ tốt kiến thức. Và điều quan trọng là trẻ sẽ thực hiện toàn bộ bài học bằng tiếng Anh. Đây là nền tảng giúp học sinh hình thành thói quen tư duy và nắm vững ngoại ngữ theo cách tự nhiên nhất.

VIDEO LỚP HỌC

Chương trình Brainstem