081 7353636
info@brainstem.edu.vn
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • tiktok

CHƯƠNG TRÌNH STORYTELLING (4 - 7 TUỔI)

THÔNG TIN CHUNG

Đây là giai đoạn chuẩn bị (Cấp độ 1) giúp học sinh có được nền tảng ban đầu trước khi chuyển sang chương trình khoa học (từ Cấp độ 2 đến 6). Trong chương trình học này, học sinh sẽ có được các kĩ năng tiếng Anh cơ bản thông qua những câu chuyện dành cho thiếu nhi nổi tiếng thế giới. 
Chương trình dành cho học sinh ở lứa tuổi tiền tiểu học: từ 4 - 7 tuổi. 
 

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI HỌC SINH

- Học tiếng Anh tự nhiên thông qua việc đọc, kể lại và diễn xuất các câu chuyện;

- Tăng sự tự tin thông qua hoạt động thuyết trình hoặc diễn xuất câu chuyện;

- Học và luyện cách phát âm chuẩn, rõ ràng;

- Phát triển các kĩ năng mềm;

- Tham gia môi trường học tiếng Anh tự nhiên cùng giáo viên nước ngoài.


CẤU TRÚC BUỔI HỌC

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

1. Đọc truyện;
2. Tham gia các hoạt động - trò chơi trong lớp để
luyện từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và nắm được
trình tự câu chuyện;
3. Thuyết trình về câu chuyện bằng cách kể lại.
Cấp độ 1 bao gồm 16 câu chuyện

Mỗi câu chuyện sẽ được học trong 4 buổi:
- Buổi 1: Mở đầu
- Buổi 2: Luyện tập
- Buổi 3: Ôn tập
- Buổi 4: Thuyết trình

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ HUYNH

- Phiếu bài tập về nhà sau mỗi buổi học;

- Sách truyện và sách ngữ âm, các tài liệu âm thanh, và video tương ứng;

- Quản lý lớp học được phân công phù hợp với từng lớp;

- Các buổi kiểm tra đánh giá và họp phụ huynh định kỳ;

- Phần mềm học tập;

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Tại BrainSTEM, học sinh ở tất cả các Cấp độ đều sẽ được trải nghiệm các phương pháp học tập đa dạng, tùy thuộc vào mỗi chủ đề bài học. Giáo viên đóng vai trò là người khơi gợi cảm hứng, đặt vấn đề, dẫn dắt và định hưởng để học sinh có thể tự tìm ra giải pháp, đúc kết bài học cho chính mình. Quá trình này giúp trẻ đào sâu được vào cốt lõi vấn đề, qua đó đạt được khả năng thấu hiểu và ghi nhớ tốt kiến thức. Và điều quan trọng là trẻ sẽ thực hiện toàn bộ bài học bằng tiếng Anh. Đây là nền tảng giúp học sinh hình thành thói quen tư duy và nắm vững ngoại ngữ theo cách tự nhiên nhất.

VIDEO LỚP HỌC 

 

Chương trình Storytelling