081 7353636
info@brainstem.edu.vn
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • tiktok

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đọc viết văn tường thuật sáng tạo của BrainSTEM giúp trẻ học viết câu viết đoạn, cách sử dụng ngữ pháp trong câu, nắm được các yếu tố trong văn tường thuật sáng tạo, nắm được quy trình viết văn, cách thức để hoàn thiện một bài viết.

 

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI HỌC SINH

 

- Các con được học đọc và viết thể loại văn tường thuật sáng tạo trong mối tương quan chặt chẽ đến nhau.

- Con nắm được các kỹ thuật viết mà có thể áp dụng cho bất cứ bài viết nào sau này. 

- Hoàn thiện tác phẩm truyện cuối khoá do các con tự viết hoàn toàn dựa trên ý tưởng và sở thích của các con.

- Phát huy tối đa trí tưởng tượng khi sáng tác câu chuyện của mình.

- Các con nắm được cách viết đoạn, câu chặt chẽ.

 

 

 

 

CẤU TRÚC BUỔI HỌC

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

- Học cách lên ý tưởng bài viết

- Phân tích các yếu tố trong văn tường thuật: Nhân vật, bối cảnh, sự kiện, vấn đề giải pháp

- Lập dàn ý, viết câu trong văn tường thuật, học cách mở rộng bài viết, biên tập bài viết

- Hoàn thiện tác phẩm và xuất bản tác phẩm.

 

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ HUYNH

- Phiếu bài tập về nhà sau mỗi buổi học;

- Sách truyện và sách ngữ âm, các tài liệu âm thanh, và video tương ứng;

- Quản lý lớp học được phân công phù hợp với từng lớp;

- Các buổi kiểm tra đánh giá và họp phụ huynh định kỳ;

- Phần mềm học tập;

 

 

SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH

Chương trình Đọc Viết Sáng Tạo

Không có dữ liệu