081 7353636
info@brainstem.edu.vn
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • tiktok

LỊCH KHAI GIẢNG

 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5

KHÓA HỌC LỊCH HỌC DỰ KIẾN TRUNG TÂM GẦN NHẤT THỜI GIAN GIÁO VIÊN ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ
Chương trình Storytelling Chủ Nhật Brainstem Linh Đàm 08:00 - 09:30 Sẽ thông báo Học sinh 5-7 tuổi
Chương trình Brainstem Thứ Hai Brainstem Linh Đàm 08:00 - 09:30  Sẽ thông báo Học sinh 4-6 tuổi
Chương trình Storytelling Thứ Ba Brainstem Nguyên Hồng 18:00 - 19:30  Sẽ thông báo Học sinh 5-7 tuổi
Chương trình Brainstem Thứ Tư Brainstem Linh Đàm 08:00 - 09:30  Sẽ thông báo Học sinh 4-6 tuổi
Chương trình Storytelling Thứ Năm Brainstem Nguyên Hồng 15:00-17:30  Sẽ thông báo Học sinh 4-6 tuổi
Chương trình Brainstem Thứ 7 Brainstem Nguyên Hồng 18:00 - 19:30  Sẽ thông báo Học sinh 5-7 tuổi

Đăng ký tư vấn chuyên sâu lộ trình học miễn phí

Đăng ký tư vấn chuyên sâu lộ trình học miễn phí
Gửi thông tin