081 7353636
info@brainstem.edu.vn
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • tiktok

Giới thiệu chung

BrainSTEM English Academy là đơn vị tiên phong dạy tư duy tiếng Anh cho trẻ 4-12 tuổi thông qua các môn học STEM và môn học Xã hội. Vài nét về BrainSTEM English Academy: Khác với những trung tâm khác, BrainSTEM mang một nét đặc trưng riêng. BrainSTEM dạy tư duy tiếng Anh cho trẻ từ 4-12 tuổi theo chương trình Mỹ, hướng trẻ tới việc sử dụng thành thạo tiếng Anh như trẻ bản ngữ. Các học sinh được trải nghiệm các hoạt động khoa học trực tiếp, cùng thực hành bằng tiếng Anh. Vì vậy, các học sinh từ BrainSTEM rất nhanh tiến bộ và phát triển tư duy trong quá trình học tại đây.

BrainSTEM English Academy là đơn vị tiên phong dạy tư duy tiếng Anh cho trẻ 4-12 tuổi thông qua các môn học STEM và môn học Xã hội. Vài nét về BrainSTEM English Academy: Khác với những trung tâm khác, BrainSTEM mang một nét đặc trưng riêng. BrainSTEM dạy tư duy tiếng Anh cho trẻ từ 4-12 tuổi theo chương trình Mỹ, hướng trẻ tới việc sử dụng thành thạo tiếng Anh như trẻ bản ngữ. Các học sinh được trải nghiệm các hoạt động khoa học trực tiếp, cùng thực hành bằng tiếng Anh. Vì vậy, các học sinh từ BrainSTEM rất nhanh tiến bộ và phát triển tư duy trong quá trình học tại đây.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

BrainSTEM luôn lấy học sinh làm trung tâm để thiết kế bài học và định hình phương pháp giảng dạy, bởi thành công của học sinh là động lực của chúng tôi mỗi ngày. Đội ngũ BrainSTEM tin rằng mỗi đứa trẻ đều có khả năng học và sử dụng tốt tiếng Anh, nhiệm vụ của giáo viên là khai phá, thấu hiểu và tìm cách tiếp cận phù hợp với năng lực của từng trẻ. BrainSTEM cam kết mang lại những trải nghiệm trực quan sinh động, thúc đẩy học sinh khám phá, đào sâu, tạo nền tảng giúp các em tiếp nhận ngôn ngữ một cách tự nhiên, phát triển tư duy toàn diện và rèn luyện kĩ năng mềm thiết yếu cho tương lai.Đăng ký tư vấn chuyên sâu lộ trình học miễn phí

Đăng ký tư vấn chuyên sâu lộ trình học miễn phí
Gửi thông tin